Geico SportsNite 10/7/2012- Girardi, Martin, Sabathia